Nowe adresy DNS

Zaleca się ustawienie DNS na automatyczne pobieranie lub wpisanie adresów:


DNS pierwszy:

dns1.net.pulawy.pl

93.175.160.60


DNS drugi:

dns2.net.pulawy.pl

93.175.160.61


Wszystkie poprzednie DNS nie są zalecane !!

Ostatnia aktualizacja 2013-08-01

Czytaj całość
 
Historia Sieci Telekomunikacyjnej "PULNET" w Puławach
Zaczątkiem dzisiejszej nowoczesnej Sieci Telekomunikacyjnej „PULNET” w Puławach jest siec telewizji kablowej. Historycznie były trzy niezależne sieci wykonane w latach 1989...1991, pracujące w paśmie do 230, a potem do 302 MHz. Dwie z nich były przewieszkowe, a jedna podziemna. W roku 1993 doszło do technicznego połączenia tych trzech sieci. Powstały też założenia techniczne pod nowoczesną sieć mającą pracować w paśmie do 862 MHz, z pełną obsadą kanałów, co w owym czasie wcale nie było w Polsce powszechnym zjawiskiem. Na taką sieć uzyskano „Zezwolenie nr 156/93 Ministra Łączności z dnia 1993-05-31, na zakładanie
i używanie urządzeń i sieci kablowej odbioru zbiorowego programów telewizyjnych”.
Czytaj całość
 
Zasięg Sieci Telekomunikacyjnej "PULNET"
Miejska Sieć Telekomunikacyjna „PULNET” w Puławach istnieje wraz ze wszystkimi usługami wszędzie tam, gdzie historycznie dociera sieć TV kablowej, a także w pobliżu tych obszarów. Obejmuje mieszkania w blokach, domy jednorodzinne, lokale użytkowe, ośrodki wychowawcze, szkoły i różne inne instytucje. Potencjalnie zarówno do TVK, jak i do wszelkich poza TVK usług Sieci Telekomunikacyjnej „PULNET” mogą być włączone kolejne spośród wymienionych wyżej obiektów, a w tym dalsze z około 15 tysięcy gospodarstw domowych. W przypadku wątpliwości co do technicznych możliwości wykonania linii abonenckiej Sieci Telekomunikacyjnej „PULNET” w konkretnym miejscu, prosimy o kontakt z firmą administratora sieci, lub z firmą wykonującą przyłącze.
Ostatnia aktualizacja 2006-04-21
 
Istotne cechy Sieci Telekomunikacyjnej "PULNET"
Zgodnie z przyjętymi założeniami, fizyczna warstwa RTV (telewizji kablowej) Sieci Telekomunikacyjnej „PULNET” jest strukturą typowo rozsiewczą. Ma ona jedną istotną i wyjątkową cechę: pracuje jednokierunkowo, oferuje Abonentom docelowo w pełni szeroki, bo nie współdzielony z transmisją danych i związanymi z tym innymi usługami, wachlarz programów RTV analogowych i cyfrowych.
Czytaj całość